Preinscrición e matrícula nos másteres universitarios do estudantado de sistemas universitarios estranxeiros alleos ao sistema universitario español


16 de xaneiro – 30 abril de 2019 Preinscrición
8-10 maio de 2019 Publicación lista provisional
10-20 de maio de 2019 Reclamacións
24-27 de maio de 2019 Publicación lista definitiva
Primeiro prazo xeral (a determinar) Matrícula