Mestrado universitario en dereito dixital e da intelixencia artificial (MUDDIA)


O Mestrado universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial (MUDDIA) da UDC responde aos retos xurídicos dunha sociedade e presidida polas tecnoloxías da información e a comunicación e polo desenvolvemento da intelixencia artificial.

O MUDDIA garante unha formación especializada e proporciona as ferramentas necesarias para desenrolar a actividade profesional nun entorno dixital que transformou o tráfico xurídico e as relacións entre administracións, entre o Estado e a súa cidadanía e entre particulares.

O MUDDIA-UDC consta de 60 ECTS, distribuídos nos dous semestres do curso académico. Está estruturado en módulos e materias: un primeiro módulo dedicado ao marco de referencia (12 ECTS), un segundo módulo sobre contidos específicos (33 ECTS) e un módulo final con prácticas externas, dúas materias optativas e o remate da titulación coa defensa do Traballo de Fin de Mestrado.

Plan de estudos

Organización xeral do plan de estudos
O Mestrado universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial pola Universidade da Coruña consta de 60 ECTS, distribuídos nos dous semestres dun curso académico. Consta de cinco módulos (I. Marco de referencia, II. Marco específico, III. Prácticas externas. IV. Materias optativas, e V. Traballo de Fin de Máster). Os tres primeiros módulos teñen carácter obrigatorio e constan, respectivamente, de 12, 33 e 6 ECTS. O cuarto módulo ten carácter optativo e cada estudante ha de elixir unha materia entre as dúas ofertadas: Metodoloxía da investigación (3 ECTS), para aqueles/ as estudantes que opten por un perfil investigador, preferentemente a través dos estudos de doutoramento (para o que dispoñen de dous programas de doutoramento na Facultade de Dereito da UDC: programa oficial de doutoramento en Dereito: http://estudos.udc.es/es/study/start/5010V01 e programa oficial de doutoramento en Dereito administrativo iberoamericano: http://estudos.udc.es/es/study/start/5013V01); e Delegado de protección de datos (3 ECTS), para aqueles/ as estudantes que pretendan profundar neste sector do Dereito e orientar o seu futuro profesional a desempeñar esta función. Por último, o quinto módulo ten carácter obrigatorio e consta de 6 ECTS.

Módulos Materias
Módulo I
Marco de referencia (12 ECTS)
 • As relacións xurídicas na sociedade dixital (6 ECTS)
 • Privacidade e datos persoais (6 ECTS)
Módulo II
Marco específico (33 ECTS)
 • Contratación privada (6 ECTS)
 • Propiedade intelectual, propiedade industrial e Dereito da competencia (6 ECTS)
 • Dixitalización das relacións laborais e de Seguridade Social (3 ECTS)
 • Axenda dixital, Administracións públicas electrónicas e intervención pública (6 ECTS)
 • Dereito tributario e novas tecnoloxías (3 ECTS)
 • Criminalidade informática e ciberseguridade (4’5 ECTS)
 • Proceso e TIC (4’5 ECTS)
Módulo III
Prácticas Externas, TFM, Metodoloxía e DPD (15 ECTS)
 • “Prácticas externas (6 ECTS)
  • Metodoloxía da investigación (3 ECTS) (*)
  • Delegado de protección de datos (3 ECTS) (*)
 • Traballo de Fin de Mestrado (6 ECTS)

* As materias co asterisco (*) configúranse con carácter alternativo

 

Modalidade de ensino

Os ensinos do Mestrado universitario en Dereito dixital e da Intelixencia Artificial serán impartidas de forma presencial, en combinación con traballo autónomo virtual a través de medios e ferramentas dixitais (plataforma Moodle, videoconferencia).

O programa do MUDDIA profunda no estudo da protección de datos persoais, a cadea de bloques (blockchain), a contratación no sector público e privado, os contratos intelixentes, as Fintech, as Insurtech, a desconexión dixital, os controis electrónicos na contorna laboral, os delitos cibernéticos ou a ciberseguridade, e incorpora ámbitos novidosos como a robótica, a intelixencia artificial, o internet das cousas ou os drons, sen esquecer a súa influencia nas persoas e os seus dereitos, entre eles os dereitos dixitais.

O MUDDIA impártese de xeito presencial, co complemento de ferramentas de tele-aprendizaxe (Moodle, Teams…), e combina as perspectivas teórica e práctica cun profesorado con perfil académico e profesional. Ademais, para facilitar a comprensión dos numerosos cambios tecnolóxicos asociados á dixitalización e á intelixencia artificial, conta coa participación de profesorado da Facultade de Informática e especialistas do sector TIC.

ACTUALIDADE

Inicio das clases no Mestrado en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial (MUDDIA)

O luns 6 de setembro inícianse as clases no Mestrado en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial ( MUDDIA) cunha presentación do Título ás 16:30 h na aula MUDDIA (1 piso) a cargo de Ana Aba Catoira, coordinadora académica do Mestrado e das persoas coordinadoras dos módulos. A continuación, ás 18 h, no Salón de […]

0 comments

Listaxe provisional de admisión no Mestrado Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial_segundo prazo xeral, 2021/2022

Ver documento
0 comments

Listaxe definitiva de admisión/inclusión MUDDIA para o curso 2021/2022

Ver documento
0 comments

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA CURSO 2020/2021

ALUMNOS EEES

Entidades colaboradoras en prácticas externas

Sistemius, P&S Abogados, APDTIC, Aldaba Servicios Profesionales, Legal for Tech, VEGA CONSULTORES, ARCA & ABOGADOS, Ayuntamiento de A Coruña, Datalawyers, UDC (Delegado Protección Datos), Diputación de A Coruña, Abanca, Abnute Abogados

CONTACTO

Ana María Aba Catoira
coordinadora do estudo
ana.abac@udc.es

MÁIS INFORMACIÓN