Grao Bilingüe


Se es estudante de Dereito e desenvólveste con facilidade en inglés, podes cursar a titulación bilingüe, na que polo menos o 40% das materias impártense en inglés.

Los requisitos para obter este grao son:

  • Ter acreditado polo menos o nivel B1 de inglés ao comezo, e acreditar o nivel B2 ao concluir o primeiro curso académico. Os títulos admitidos son os que figuran na táboa adxunta –> ver táboa
  • Cursar polo menos 96 créditos en inglés. Podes atopar as materias que se imparten en inglés nesta ligazón: –> ver materias

Para incorporarte a este grao debes indicar que desexas a docencia en inglés no momento de facer a matrícula. Ademais, tes que presentar a xustificación do nivel de idioma en secretaría no prazo de 10 días naturais desde que formalices a matrícula.

O grao bilingüe ten límite de prazas (20). Se houbese máis solicitudes, a selección farase por orde de cualificacións das ABAU. Antes do comezo das clases publicarase a relación de alumnos admitidos e a lista de espera. Para facilitar a incorporación ao grao bilingüe, os estudantes que opten por esta posibilidade quedarán automaticamente asignados ao grupo de mañá.

Se non seleccionaches a docencia en inglés ao facer a matrícula e quedan prazas vacantes no grao bilingüe, poderás solicitar a incorporación presentando en secretaría a solicitude e o xustificante do idioma nas dúas primeiras semanas do curso. Con todo, neste caso terás que asistir ás clases que non sexan en inglés na quenda que che corresponda segundo o teu apelido.

Podes desistir de cursar o grao bilingüe e incorporarte ao grao en castelán/galego nas dúas primeiras semanas do curso presentando un escrito en secretaría.

A incorporación ao grao bilingüe debes solicitala ao comezar a carreira. Aínda que quedas automaticamente adscrito a esta titulación, nos cursos seguintes debes seleccionar a docencia en inglés nas materias que corresponda ao facer a matrícula. Se non desexas continuar neste grao debes presentar un escrito en secretaría pedindo a adscrición ao grao en castelán/galego dentro do prazo de matrícula ordinaria.

Nota importante: estas normas comenzarán a aplicarse en el curso 2019-2020. No afectan a los alumnos que ya están cursando la titulación bilingüe. A partir de este curso no podrán realizar asignaturas en inglés los alumnos que no estén incorporados al grado bilingüe.