Grao Bilingüe


Se es estudante de Dereito e desenvólveste con facilidade en inglés, podes cursar a titulación bilingüe, na que polo menos o 40 % das materias impártense en inglés.

Os requisitos para obter este grao son:

  • Ter acreditado polo menos o nivel B1 de inglés ao comezar, e acreditar o nivel B2 antes de concluír o primeiro curso académico. Os títulos admitidos son os que figuran na táboa adxunta –> ver táboa
  • Cursar polo menos 96 créditos, entre materias obrigatorias, optativas e TFG, en inglés. Podes atopar as materias que se imparten en inglés nesta ligazón –> ver materias

Para incorporarte a este grao debes presentar unha solicitude en secretaría, xunto coa acreditación do nivel de idioma, dentro das dúas primeiras semanas do primeiro curso académico do grao.

Para facilitar a incorporación ao grao bilingüe, os horarios das materias en inglés programaranse de xeito que poidan asistir todos os estudantes, calquera que sexa o grupo ao que estean adscritos. Cursar esta titulación é motivo xustificado para solicitar o cambio de quenda se che obriga a estar presencialmente na facultade en quenda de mañá e tarde. Os horarios das materias en inglés podes atopalos nesta ligazón: