Doutoramento en Dereito


Programa Oficial de Doutoramento en Dereito

Listaxe provisional de admitidos e excluídos no POD doutor en Dereito – Curso 2019/2020

Introdución

O Programa de Doutoramento en Dereito é un título universitario oficial que abarca a formación en investigación xurídica e social.

O seu obxectivo é formar en competencias metodolóxicas e instrumentais para desenvolver proxectos de investigación en ciencias xurídicas e sociais:

  • Formar xuristas-investigadores capaces de emprenderen, dirixiren, participaren e coordinaren investigacións que propoñan solucións ás distintas problemáticas de orde xurídica xurdidas pola realidade galega, nacional e internacional.
  • Permitir a especialización do doutorando na súa formación investigadora dentro do ámbito de coñecemento xurídico científico.
  • Preparar equipos de investigación xurídica para xestionar e asumir o liderado académico na súa práctica profesional ou docente, mediante a aplicación de métodos e técnicas de investigación nas ciencias xurídicas.
  • Propiciar metodoloxicamente a formación do futuro profesorado universitario dando así resposta ás necesidades formativas e científicas do sistema universitario.
  • Fomentar a creación de redes internacionais de investigación e abordar a investigación xurídica desde unha perspectiva interdisciplinar que permita dotar dunha formación integral no campo da investigación xurídica

O estudo está verificado e publicado.

Por que estudar a titulación

Os estudos de doutoramento impartidos pola Facultade de Dereito UDC non só permitiron elevar ao máximo nivel os coñecementos xurídicos dos máis diversos profesionais do Dereito (maxistrados, xuíces, avogados, procuradores, asesores de empresa, funcionarios da Administración pública etc.), e contribuír así a mellorar o exercicio das súas respectivas profesións,  senón que tamén proporcionaron a formación académica, científica e investigadora dunha grande parte das persoas que na actualidade son profesorado na Facultade de Dereito UDC . Ademais, hai que ter en conta que, tras a posta en marcha do programa de doutoramento en Dereito pola UDC segundo o RD 1393/2007, os estudos nos mestrados en Estudos da Unión Europea (MUE) e en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE) convertéronse na antesala dos estudos de doutoramento, contribuíndo moi intensamente a completar o período de formación investigadora que precisan os futuros doutores en Dereito.

Contacto

Pedro Serna Bermúdez
Coordinador/a do estudo