Recollida de SET correspondentes ao ano 2019


SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO (SET)
O alumnado que rematou os seus estudos de Grao en Dereito no ano 2019 pode pasar a recoller na administración da Facultade o Suplemento Europeo ao Título (SET) presentando o DNI en vigor.