Benvidos!

Unha oportunidade única


Ofrecémosche a posibilidade de realizar estudos no estranxeiro.

> Dobre Grao South Wales University

> Dobre Mestrado Widener

> Mestrado en Avogacía + Fordham Certificate

Titulacións


> Graos > Mestrados > Doutoramentos

Mestrado en Avogacía + Fordham Certificate

A partir do curso 2018-2019 os estudantes matriculados no Máster en Avogacía UDC + ICACOR teñen a posibilidade de realizar, de maneira simultánea, un curso sobre Common Law en Fordham Law School (Nova York). Ao finalizar o curso obterán o Diploma do English Legal Institute. A estancia en Fordham farase no marco dos programas de mobilidade internacional da UDC.

Unha oportunidade única

Dobre Grao South Wales University, Dobre Mestrado Widener e Mestrado en Avogacía + Fordham Certificate


Dobre Grao South Wales University Dobre Mestrado Widener
Mestrado en Avogacía + Fordham Certificate

Actualidade

Oferta de bolsa Enxendra

Oferta de bolsa para os titulados recentemente no dobre grao en Dereito + ADE. Duración: 3 meses, prorrogable a outros 3 máis.

0 comentarios

Actos de Graduación en Dereito e Mestrado Universitario en Avogacía

Acto de Graduación da VI Promoción do Grao en Dereito: Día 8 de xuño ás 19:00h no Salón de Actos da Facultade de Dereito. Acto académico da Graduación da V Promoción do Mestrado Universitario en Avogacía: Día 8 de xuño ás 12:00h no Colexio de Avogados da Coruña.

0 comentarios

Oferta prácticas extracurriculares

O Servizo de Infraestruturas do Concello da Coruña está disposto a ter algún alumno en prácticas durante o verán. A persoa de contacto é Pilar Fernandez Maroño, o seu teléfono é 981 184 237, ext. 33021, e o seu correo é pf.marono@coruna.es

0 comentarios

A Facultade de Dereito

Desde 1987, a Facultade de Dereito da Universidade da Coruña é un centro de ensino universitario público, moderno e de calidade. A súa finalidade esencial de formación de xuristas é concibida como un servizo público prestado con obxectividade e rigor, nun marco de valores éticos xeralmente aceptados.

Na actualidade, pódense cursar no noso Centro o grao en Dereito, a Simultaneidade de estudos: grao en Dereito + grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE), e o Programa de Posgrao con tres mestrados universitarios: mestrado universitario en Dereito: Estudios da Unión Europea (mestrado UE), mestrado universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), e o mestrado universitario en Avogacía, impartido en colaboración cos Ilustres Colexios Profesionais de Avogados da Coruña e de Ferrol.

O noso persoal docente e investigador ten un elevado nivel de formación, referendado polas acreditacións recibidas das axencias de calidade autonómica (ACSUG) e estatal, polas súas publicacións e pola obtención de fondos en convocatorias públicas competitivas orientados a financiar os grupos de investigación.

Contacto