Benvidos!

Unha oportunidade única


Ofrecémosche a posibilidade de realizar estudos no estranxeiro.

> Dobre Grao South Wales University

> Dobre Mestrado Widener

Titulacións


> Graos > Mestrados > Doutoramentos

Visita de Eileen Grena

O próximo martes día 27 de febreiro visitará a Facultade de Dereito Eileen Grena, Vicedecana de Relacións Internacionais de Widener Law – Delaware, co motivo da celebración dunha sesión informativa e coloquio cos estudantes interesados no dobre mestrado Widener.

Unha oportunidade única

Dobre Grao South Wales University e Dobre Mestrado Widener

Dobre Grao South Wales University Dobre Mestrado Widener

Actualidade

Despedida do alumnado da IV Promoción da Simultaneidade Grao en Dereito – Grao en ADE

Día: venres 2 de marzo ás 18:00 h
Lugar: Salón de Actos da Facultade

0 comentarios

Charla Coloquio: PENSA EN VERDE CARA UN MODELO SOSTIBLE

Cartel da charla
0 comentarios

Mobilidade Internacional: 1ª Convocatoria 2018-2019: Relación provisoria de admitidos

Relación provisoria de admitidos
0 comentarios

A Facultade de Dereito

Desde 1987, a Facultade de Dereito da Universidade da Coruña é un centro de ensino universitario público, moderno e de calidade. A súa finalidade esencial de formación de xuristas é concibida como un servizo público prestado con obxectividade e rigor, nun marco de valores éticos xeralmente aceptados.

Na actualidade, pódense cursar no noso Centro o grao en Dereito, a Simultaneidade de estudos: grao en Dereito + grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE), e o Programa de Posgrao con tres mestrados universitarios: mestrado universitario en Dereito: Estudios da Unión Europea (mestrado UE), mestrado universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), e o mestrado universitario en Avogacía, impartido en colaboración cos Ilustres Colexios Profesionais de Avogados da Coruña e de Ferrol.

O noso persoal docente e investigador ten un elevado nivel de formación, referendado polas acreditacións recibidas das axencias de calidade autonómica (ACSUG) e estatal, polas súas publicacións e pola obtención de fondos en convocatorias públicas competitivas orientados a financiar os grupos de investigación.

Contacto