Mestrado en Avogacía + Fordham Certificate


Esta universidade ofrece unha posibilidade única para o estudantado. Os estudantes matriculados no Máster en Avogacía UDC + ICACOR teñen a posibilidade de realizar, de maneira simultánea, un curso sobre Common Law en Fordham Law School (Nova York). Ao finalizar o curso obterán o Diploma do English Legal Institute. A estancia en Fordham farase no marco dos programas de mobilidade internacional da UDC.

Prazas que se ofertan:

7 prazas.

Requisito para cursar o programa do English Legal Institute

Certificado de inglés B2 ou titulación equivalente.

Criterios de selección

 • Expediente académico
 • Entrevista persoal

Os alumnos interesados en cursar o programa do English Legal Institute de Fordham Law School deberán realizar a correspondente solicitude na secretaría da Facultade de Dereito no prazo establecido para a formalización de matricúla.

Contacto

Ana María Aba Catoira

Coordinadora do estudo

ana.abac@udc.es

Plan de Estudos Máster en Avogacía + Diploma English Legal Institute

 • Deontología y técnicas transversales
 • Técnicas instrumentales
 • Práctica procesal civil
 • Práctica sustantiva civil
 • Práctica procesal y sustantiva laboral
 • Práctica administrativa
 • Práctica mercantil
 • Práctica tributaria
 • Práctica procesal penal
 • Práctica sustantiva penal
 • Práctica sustantiva civil II
 • Prácticas externas
 • Programa del English Legal Institute, Fordham Law School
 • Trabajo de Fin de Master