Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial MAXE


O día 19 de setembro (xoves) darán comezo as clases do Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial MAXE. Máis información no díptico informativo.

A Universidade da Coruña imparte por décimo terceira vez no curso 2019/2020 un Mestrado Universitario de carácter profesionalizador dentro do Programa de Posgrao en Dereito.

A formación dos estudantes do Mestrado en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE) está dirixida a profundar nas materias relevantes no ámbito empresarial e no coñecemento de novos recursos, xurídicos e doutro tipo, que permitan afrontar con seguridade multitude de situacións diversas. Os contidos formativos están adaptados aos conflitos e necesidades xurídicas propias da empresa, adquirindo as habilidades necesarias para poder actuar de modo autónomo nunha contorna complexa ou descoñecida.

A estrutura do Mestrado permite aos estudantes recibir formación xurídica xeral sobre o asesoramento da empresa e a   formación especializada en tres áreas de gran interese na actualidade: o Dereito inmobiliario e da construción, o Dereito urbanístico e o Dereito ambiental .

A formación é eminentemente práctica, garantindo os recursos que permitan aos estudantes coñecer, elaborar, corrixir ou valorar documentos, expedientes, conflitos e arquivos reais. O período de prácticas en empresas, entre os meses de outubro e xaneiro (tras o período de docencia presencial), realízase en Administracións públicas, empresas e en despachos de avogados de recoñecido prestixio.

A metodoloxía docente, inspirada no sistema de créditos ECTS, céntrase esencialmente no traballo do alumno ao longo do curso académico. Por iso é polo que a presencialidad nas aulas redúzase considerablemente, favorecendo a realización doutro tipo de actividades especializadas e tutorizadas. A organización do tempo de traballo persoal polos estudantes vese favorecida pola flexibilidade dos horarios e a programación das actividades académicas.

Contacto

Ana Aba Catoira, coordinador/a do estudo

amacdc@udc.es

Os alumnos que cursan o MAXE teñen a posibilidade de facer o Dobre Mestrado Widener