Equipo decanal


Xulio X. Ferreiro Baamonde

Decano

Ana Aba Catoira

Vicedecana de Relacións Internacionais, Institucionais e Dixitalización

Mª Pilar Álvarez Barbeito

Vicedecana de Estudantes e Ordenación Académica

Jorge Antonio Quindimil López

Vicedecano de Calidade

Noelia Collado Rodríguez

Secretaria da Facultade

Mª Susana Galán Rodríguez

Secretaria do Decanato