Equipo decanal


Jose Antonio Seoane Rodríguez

Decano

M.ª Carmen Garcimartín Montero

Vicedecana de Relacións Internacionais e Institucionais

Marcos López Suárez

Vicedecano de Alumnos e Ordenacion Académica

Juan Cámara Ruíz

Vicedecano de Calidade

Eva Souto García

Secretaria da Facultade

Mª Carmen Herraiz

Secretaria do Decanato