Mestrado en avogacía


O Mestrado en Avogacía, que habilita para o acceso á proba de capacitación para obter o título de avogado/a, impártese de forma conxunta entre a UDC e o ICACOR a través da Escola de Práctica Xurídica Decano Iglesias Curral.

O obxectivo principal do Mestrado diríxese a lograr que o estudante obteña as competencias, habilidades e destrezas que lle permitan exercer a profesión de abogado unha vez que supere a proba estatal correspondente.

Primeiro curso

Segundo curso

Polo que se refire aos criterios de admisión, o proceso será levado a cabo pola Comisión de Coordinación do Máster, quen cubrirá o número de prazas ofertadas (70) atendendo aos principios de concorrencia, igualdade, capacidade e mérito. Terase en conta como criterio preferente o expediente académico dos alumnos.

Ademais, atenderase para a selección ao curriculum vitae, existindo a posibilidade de realizar unha entrevista persoal no caso de que se acorde a Comisión, que non será eliminatoria, pero que servirá para dirimir empates ou resolver situacións excepcionais.

Perfil recomendado

Licenciado ou
Graduado en
Dereito ou doutro
título universitario
de Grao
equivalente

Actualidade

Apply for International Law and Human Rights or Information Technology Law master’s programmes in Estonia

University of Tartu School of Law is now accepting applications for the International Law and Human Rights master’s programme and the Information Technology Law master’s programme. University of Tartu is Estonia’s strongest research university that belongs to the top 1.2% of world’s best universities. International Law and Human Rights is a 2-year master’s programme providing […]

0 comments

Apply for International Law and Human Rights or Information Technology Law master’s programmes in Estonia

University of Tartu School of Law is now accepting applications for the International Law and Human Rights master’s programme and the Information Technology Law master’s programme. University of Tartu is Estonia’s strongest research university that belongs to the top 1.2% of world’s best universities. International Law and Human Rights is a 2-year master’s programme providing […]

0 comments

Xornada informativa do Fordham Law´s Legal English Institute

    Learn the fundamentals of U.S. law and practice and enhance your written and spoken English with Fordham Law’s Legal English Institute (LEI).   Join us for an online information session to learn more about the LEI curriculum and what it can do for you. The 2022 spring semester will run from January 19 – […]

0 comments

Preinscrición e matrícula

Os estudantes matriculados no Mestrado en Avogacía teñen a posibilidade
realizar,de forma simultánea, un curso sobre Common Law en Fordham Law
School (New York)

HORARIO

Comezo das clases: 1 de Outubro

Distribución grupos: O grupo da mañá comenzará pola letra A

Localización: As clases impartiranse na facultade de dereito

Grupo de mañá: de 9.30h a 13.45h

Grupo de tarde: de 16.30h a 20.45h

PROFESORADO

Nome Mail/Tfno
ABUIN PORTO ANTONIO aabuin@abuinabogados.com
ALVAREZ PEREZ MARIA FERNANDA mfabogados.fernanda@telefonica.net
ANGUITA JUEGA, LUIS luisanguitajuega@yahoo.es
BALLESTEROS PASCUAL, JOSE ANTONIO joseantonio.ballestero@cgpj.es
BARRIO GARCIA, GONZALO gonzalo.barrio.garcia@garrigues.com
BELLON MARTINEZ VICENTE vicentebellon@mundo-r.com
CAAVEIRO AMENEIRO, PURA p.caaveiro@poderjudicial.es
CARIDAD BARREIRO MIGUEL ANGEL caridad@icacor.es
CASTRO DIAZ, JORGE jorgecastro@gigirey.com
DE ALVARO PRIETO, MARIA maria.alvaro@justicia.es
ESPERON GARCIA, PEDRO despacho@tributosyauditoria.es
ESTEVEZ MENGOTTI MANUEL manuel@estevezmengotti.com
FERNANDEZ LOPEZ ANA ISABEL anclabufete@hotmail.com
FERNANDEZ-CHAO GONZALEZ-DOPESO, BLANCA bufetechao@mundo-r.com
FERREIRO NOVO, JOSE MANUEL manuelferreiroabogados@gmail.com
FREIRE GOMEZ, PABLO pfreiregomez@hotmail.com
GARCIA MAGARIÑOS, FRANCISCO francisco.garciam@correo.aeat.es
GARCIA-PUERTAS MAGARIÑOS CARMEN MARIA carmitagpm@yahoo.es
GRELA BARREIRO RAQUEL raquel.grela@lcg.auren.es
GUTIERREZ ARANGUREN JOSE LUIS j.l.aranguren@mundo-r.com
JIMENEZ DE LLANO ZATO MARIA ASUNCION chonyjimenezdellano@yahoo.es
JUDEL PRIETO, ANGEL a.judel@poderjudicial.es
LOUSADA AROCHENA, JOSE FERNANDO josefernandolousada@gmail.com
MARTINEZ GARCIA, BLANCA bmgarcia71@gmail.com
MARTINEZ QUIROGA, FERNANDO jquiro33@gmail.com
MOURE SAGASTI MARIA LUISA mouresagasti@icacor.es
ORANTES CANALES JOSE MIGUEL jmiguel.orantesabogados@icacor.es
ORDOÑEZ ARMAN, FRANCISCO jesus@notariaordonez.com
PACIOS YAÑEZ, BEATRIZ beatriz.pacios@justicia.es
PARDO DOMINGUEZ, VICTOR vm.pardo@poderjudicial.es
PARDO-CIORRAGA BARROS CAROLINA cpardociorraga@mundo-r.com
PEREZ MERINO, LUIS l.perez@poderjudicial.es
PEREZ-CEPEDA VILA AUGUSTO JOSE augustoperezcepeda@icacor.es
PLATAS CASTELEIRO ANTONIO MIGUEL antonio_platas@icacor.es
PLATERO LOPEZ DE TURISO DAVID david@arcade.es
RAMA INSUA, BEATRIZ beatrizrama@telefonica.net
RAMOS MARTINEZ MARIA DEL MAR mar.ramos@icacor.es
REGUEIRA PARDAVILA MARIA LUISA e.despacho@hotmail.com
RICO NUÑEZ ESTEBAN erico@audirebf.es
SANCHEZ BARGE ALEJANDRA youlexdios@yahoo.es
SANCHEZ GONZALEZ-DANS, ROSA rosadans@hotmail.com
SANCHEZ MARIÑO MARIA CONSUELO mcsmarino@gmail.com
SANCHEZ VEIGA JESUS ANGEL jesus.angel.sanchez.veiga@garrigues.com
SANZ FERNANDEZ ANTONIO FRANCISCO ancarlujor@hotmail.com
SEOANE SPIEGELBERG, JOSE LUIS jl.seoane@poderjudicial.es
SILVOSO FUENTES MARIA LUCIA lucia.silvoso@gmail.com
SUANZES PEREZ, FERNANDO secretaria.fiscalia.tsxg@xustiza.gal
TATO FOUZ MARIA LUISA luisatato@yahoo.es
VAZQUEZ FORNO, LUIS luis.vazquez.forno@sergas.es
VAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE juanjovr@gmail.com
GARCIA CACHAFEIRO, MARÍA JESÚS
BRAÑA IGLESIA, MARÍA DIGNA
CORTIZO MELLA, PILAR
TOME SANTIAGO, CARLOS tome@caruncho-tome-judel.es
Nome Mail/Tfno
FERREIRO BAAMONDE, XULIO
BUSTO LAGO, JOSE MANUEL
ARUFE VARELA, ALBERTO
MARTINEZ GIRÓN, JESÚS
BARRIO GARCÍA, GONZALO
ANGUITA JUEGA, LUIS
LOUSADA AROCHENA, JOSÉ FERNANDO
SOUTO GARCÍA, EVA
BELLO JANEIRO, DOMINGO
RUIZ GARCÍA, JOSÉ RAMÓN

PRÁCTICAS EXTERNAS

Prácticas externas I
Primeiro curso, segundo cuadrimestre. 15 créditos ETC-Desenvólvense en despachos de avogados baixo a tutela dun avogado que conte con, polo menos, 5 anos de experiencia profesional.

Prácticas externas II
Segundo curso, primeiro cuadrimestre. 15 créditos ETC- Desenvólvense en despachos de avogados baixo a tutela dun avogado, cos mesmos requisitos especificados, ou ben en Asesorías xurídicas ou oficinas das distintas administracións públicas. As prazas para prácticas en administracións públicas atribuiranse tendo en conta a nota media do estudante no Máster, naqueles casos nos que o número de solicitudes excedan o número de prazas dispoñibles.

CONTACTO

María Victoria Dios Viéitez
Coordinadora Académica
vickyd@udc.es