Dobre Grao South Wales University


Dobre Grao Dereito-UDC + South Wales University

En que consiste o dobre grao previsto no Convenio con South Wales University (SWU)?

Este programa permite aos estudantes obter dous títulos de grao (Dereito UDC + Law SWU) nun período de catro anos, mediante un recoñecemento mutuo de créditos. Os alumnos cursan os tres primeiros anos do grao en Dereito na UDC e cuarto en SWU.

 

Que requisitos esíxense?

Superar 120 ECTS no momento da solicitude da mobilidade e 180 ECTS ao iniciar o curso en SWU.

Ao solicitar a mobilidade hai que xustificar o nivel B2 de inglés, e antes de incorporarse a SWU o C1. Están exentos deste requisito os alumnos que cursen a titulación bilingüe na Facultade de Dereito da UDC.

 

Como e cando se solicita o intercambio?

É necesario solicitar a mobilidade bilateral na convocatoria xeral da UDC. Os estudantes que non obteñan bolsa poderán optar por realizar o dobre grao sen a axuda económica destes programas.

 

Hai que facer algún trámite en SWU?

Os estudantes admitidos no dobre grao deberán matricularse tamén en SWU.

Para coñecer con detalle os trámites, deben contactar, antes de finalizar o mes de marzo, coa Vicedecana de Relacións Internacionais (vicedecana.derecho@udc.es), que lles informará do procedemento para seguir unha vez obtida a praza de mobilidade.

 

Que materias cúrsanse en SWU?

As materias que se cursan en SWU son estas: modules SWU

O TFG defenderase na UDC ao finalizar a estancia en SWU. Se fose necesario, habilitaranse prazos específicos para a defensa. Os alumnos do dobre grao poderán optar por realizar e defender o TFG en inglés, galego ou castelán.

 

Onde podo atopar máis información sobre SWU?

Visita a súa páxina web para estar ao día de todo o que che interese sobre SWU: http://www.southwales.ac.uk