Prazo extraordinario para solicitar cambio de quenda para 4º curso do Grado de Dereito do 2º cuatrimestre.


ÁBRESE UN PRAZO EXTRAORDINARIO PARA SOLICITAR O CAMBIO DE QUENDA, ÚNICAMENTE, DAS MATERIAS DE 4º CURSO DE GRAO EN DEREITO, 2º CUATRIMESTRE.

Tendo en conta que os grupos reducidos das asignaturas de 4º Curso do Grao en Dereito se publicaron despois do prazo oficial para solicitar o cambio de quenda, ábrese un novo prazo extraordinario para os alumnos afectados, que abrangue dende o 3 e o 8 de febreiro.

Os cambios de quenda serán autorizados cos mesmos criterios que se aplicaron no prazo ordinario. Polo tanto, só se autorizarán os que poidan xustificarse por incompatibilidade horaria con outras materias do grao, e os que se soliciten por permuta.

Prazos preinscripción y matrícula MUDDIA Curso 2022-2023


 

 

ALUMNADO CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS EDUCATIVOS ALLEOS AO SISTEMA EEES

PREINSCRIPCIÓN: 17 de xaneiro -17 de abril Preinscrición En liña (páxina web UDC)

MATRÍCULA: 9-15 agosto

A preinscrición realizarase a través do formulario en liña da web da UDC (https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp). A documentación necesaria deberase remitir por correo electrónico ou entregala persoalmente no Servizo de Estudantes.