Prazos de preinscrición e matrícula nos mestrados universitarios curso 2021/2022


Alumnos con titulos do sistema EEES

1º prazo: 3 maio-20 xullo preinscripción/30 xullo-6 agosto matrícula
2º prazo: 23-31 agosto preinscripción/13-19 setembro matrícula
3º prazo: 24 setembro-4 outubro preinscripción/18-19 octubro matrícula

Alumnos axenos ao EEES

16 xaneiro-30 abril preinscripción
30 xullo-6 agosto matrícula

Ver documento