Oferta prácticas


Despacho de avogados en A Coruña, especializado en materia laboral, familia, penal, civil, administrativo, sucesións e inmobiliario, busca alumnos en practicas.

Interesados chamar ao 881 247 447.