Continuación a addenda ao chamamento definitivo e relación de agarda. Curso 21/22. M.U. en Avogacía. Segundo prazo de preinscripción. Cupo xeral.


Ver documento