Horarios 2018/2019


Nesta sección dispós de todos os horarios correspondentes ao curso 2018/2019, clasificados por curso e cuadrimestre

Por razóns de organización académica, na materia optativa de “Criminoloxía” (quenda da tarde) haberá un único grupo de docencia interactiva (Grupo C).

Así mesmo, as aulas de docencia interactiva do Grupo C da materia “Dereito Procesual Civil” (quenda da tarde) terán lugar en horario de 17 a 18 h. en vez de 20 a 21 h.

Grao en dereito, 1º curso

Grao en dereito, 2º curso

Grao en dereito, 3º curso

Grao en dereito, 4º curso

Dobre Grao, 1º curso (2º cuadrimestre)

Dobre Grao, 2º curso (1º cuadrimestre)

Dobre Grao, 3º curso (1º cuadrimestre)

Dobre Grao, 4º curso (1º cuadrimestre)

Dobre Grao, 5º curso (1º cuadrimestre)

Grao Bilingüe 2018-2019 (first semester)

Grao Bilingüe 2018-2019 (second semester)