Aulas especiais


Aula Net

Ubicación: Planta Baixa

Horario: 9:00h a 20:00h de luns a venres

Teléfono: 981 167 000 Ext:1638

Está situada no planta baixa da Facultade de Dereito. Nela están a disposición dos alumnos e dos profesores 20 equipos informáticos con procesadores de texto, posibilidade de acceso a Internet e impresora laser. É atendida por bolseiros especializados en informática.

Só poderán acceder a esta os alumnos matriculados na Facultade, que deberán identificarse ante o persoal encargado da aula mediante a presentación do carné universitario.

Existen a disposición dos alumnos 20 ordenadores portátiles de prestamo.