Dupla licenciatura en Dereito e Administración e Dirección de Empresas

Desde o curso 2003-2004 pódese cursar, en seis anos, unha dupla licenciatura en Dereito e Administración e Dirección de Empresas. Os tres primeiros cursos desenvólvense na Facultade de Dereito e os tres últimos na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

PLANO DE ESTUDOS 621 211

Data de aprobación do Consello de Goberno: 06/06/2003

Curso de implantación: 2003/2004

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS

Ciclo

Curso

Troncais

Obrigatorias

Optativas

Libre 
Configuración

Total

45

33

-

-

78

31.5

46.5

-

-

78

24

54

-

-

78

-

69

-

-

78

36

34.5

-

9

-

18

51

-

-

TOTAL

163,5

288

-

9

460.5

PROXECTO FIN DE CARREIRA: Non se esixe

ORGANIZACIÓN DO PLANO DE ESTUDOS

Cód.

Tipo

MATERIAS

A/C

Créd.

Teórico

Práctico

PRIMEIRO CICLO

PRIMEIRO CURSO

104

T

Contabilidade Financeira e Analítica

A

12

8

4

105

T

Matemáticas

A

12

7.5

4.5

106

T

Microeconomía I

A

12

7.5

4.5

102

D

Dereito Romano

A

9

9

-

103

D

Historia do Dereito

A

9

9

-

101

D

Dereito Político I

A

9

9

-

107

T

Economía da Empresa: Función Financeira

C1

4.5

3

1.5

108

T

Economía da Empresa: Comercialización

C2

4.5

3

1.5

109

D

Historia Económica Mundial

C2

6

4.5

1.5

SEGUNDO CURSO

201

T

Economía Española e Mundial

A

12

9

3

202

T

Macroeconomía I

A

9

6

3

203

T

Economía da Empresa: Dirección e Organización

A

4.5

3

1.5

204

D

Dereito Natural

A

9

9

-

205

D

Dereito Político II

A

9

9

-

206

D

Dereito Civil I

A

9

9

-

207

D

Dereito Canónico

A

9

9

-

208

T

Política Económica I

C2

6

4.5

1.5

209

D

Estatística Empresarial I

C2

4.5

3

1.5

210

D

Historia Económica de España

C1

6

4.5

1.5

TERCEIRO CURSO

T

Estatística Empresarial II

C1

7.5

4.5

3

T

Introdución á Econometría

C2

6

4.5

1.5

D

Dereito Penal I

A

9

9

-

D

Dereito Civil II

A

9

9

-

D

Dereito Administrativo I

A

9

9

-

D

Dereito Internacional Público

A

9

9

-

T

Política Económica II

C2

6

4.5

1.5

T

Integración Económica Internacional

C1

4.5

3

1.5

D

Contabilidade de Sociedades

C1

6

1.5

4.5

D

Matemáticas Empresariais II

C2

7.5

4.5

3

D

Estatística Empresarial III

C2

4.5

3

1.5

CUARTO CURSO

T

Planificación Financeira

A

9

6

3

D

Investigación de Mercados

C1

4.5

3

1.5

D

Microeconomía II

C1

4.5

3

1.5

D

Dereito Administrativo II

A

9

9

-

D

Dereito Mercantil I

A

9

9

-

D

Dereito Civil III

A

9

9

-

D

Dereito Procesual I

A

9

9

-

D

Dereito Penal II

A

9

9

-

D

Política Monetaria e Sistema Financeiro

C1

4.5

3

1.5

D

Facenda Pública

C2

6

3

3

D

Análise das Operacións Financeiras

C2

4.5

3

1.5

SEGUNDO CICLO

QUINTO CURSO

T

Contabilidade Xeral e Analítica

A

9

6

3

T

Dirección Financeira

A

9

6

3

T

Econometría

A

9

6

3

D

Dereito Civil IV

A

9

9

-

D

Dereito Procesual II

A

9

9

-

D

Dereito Mercantil II

A

9

9

-

D

Facenda Pública Española

C2

7.5

6

1.5

T

Análise Económica das Organizacións

A

9

6

3

SEXTO CURSO

T

Dirección Comercial

A

9

6

3

T

Dirección Estratéxica e Política de Empresa

A

9

6

3

D

Filosofía do Dereito

A

9

9

-

D

Dereito Internacional Privado

A

9

9

-

D

Dereito do Traballo

A

9

9

-

D

Dereito Financeiro e Tributario

A

9

9

-

D

Economía Industrial Europea

C1

6

4.5

1.5

D

Macroeconomía II

C1

4.5

3

1.5

D

Distribución Comercial

C1

4.5

3

1.5

Libre Configuración (para cursar no 2º ciclo)

9