Másteres

Os Másters da Facultade de Dereito sitúanse no marco do proceso de integración do sistema universitario español no Espazo Europeo de Educación Superior e de Investigación, co fin de lograr que os sistemas educativos europeos se convertan nunha referencia de calidade para o ano 2010 e a transformación que todo iso comporta dos estudos de grao e de posgrao. En el art. 10 del RD 1393/2007 po-lo que se regula a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, establécese que "as ensinanzas do Máster teñen como finalidade a adquisición po-lo estudante de unha formación avanzada, de carácter especializado ou multidisciplinar, orientada cara á especialización académica ou profesional, ou ben a promove-la inciación en tareas de investigación".

Actualmente existen catro Másters e un programa de Doutoramento: