Suplemento europeo ao título (SET)


O alumnado que rematou os seus estudos de Grao en Dereito no ano 2015, 2016, 2017 e 2018 pode pasar a recoller na administración da Facultade o Suplemento Europeo ao Título (SET) presentando o DNI en vigor.