Solicitude de cambio de universidade e/ou titulación de alumnado con estudos estranxeiros parciais ou con títulos sen homologación para o curso 2019/2020.


Ver solicitude