Reprografía

reprografia1Ubicación: Planta Baixa.

Horario: 9:00 a 13:50 e de 15:50 a 20:00 horas, de luns a venres.

No servizo de reprografía pódense solicitar fotocopias, encadernacións etc., por parte do profesorado e do alumnado. Igualmente, existe unha máquina fotocopiadora neste andar, de uso directo por parte do estudantado despois da adquisición dunha tarxeta no servizo de reprografía.

Teléfono: 981 167 000 Ext:1613.