Aula Net

Ubicación: Planta Baixaaulanet1

Horario: 9:30 a 20:00 de luns a venres.

Persoal:

Becaria aula-net: Cristina Lombardía Lorenzo

Becario aula-net: Pablo Puente Díaz

Teléfono: 981 167 000 Ext:1638.

Está situada no planta baixa da Facultade de Dereito. Nela están a disposición dos alumnos e dos profesores 20 equipos informáticos con procesadores de texto, posibilidade de acceso a Internet e impresora laser. É atendida por bolseiros especializados en informática.

Só poderán acceder a esta os alumnos matriculados na Facultade, que deberán identificarse ante o persoal encargado da aula mediante a presentación do carné universitario.

Existen a disposición dos alumnos 20 ordenadores portátiles de prestamo.

Normativa de uso portátiles