Saídas Profesionais

Ámbitos de Traballo

 • Administración pública
 • Empresa privada
 • Exercicio libre da profesión
 • Universidade
 • Xudicatura e fiscalía

Figuras profesionais

 • Avogado
 • Procurador
 • Notario
 • Rexistrador
 • Xuiz
 • Ministerio fiscal
 • Secretarios de xulgado
 • Profesor universitario e non universitario
 • Funcionario de administracións públicas. (administracións central, territorial, local e outras) (Escala superior e media).
 • Funcionario de organizacións internacionais (U.E., OTAN, ONU, etc)
 • Empresa privada: (banca, grande empresa e PEMES)
 • Asociacións e organizacións non públicas ( sindicatos, ONG e outras asociacións)

Funcións e tareas

 • Asesoramento legal
 • Representación e defensa xurídica
 • Fe pública
 • Cualificación rexistral
 • Xestión pública
 • Defensa da legalidade e dos dereitos dos cidadáns
 • Xulgar e executar o xulgado
 • Dirección e coordinación no ámbito privado e público
 • Mediación, conciliación e arbitraxe