Reprografía

 

reprografia1Ubicación: Planta Baixa.

Horario:
08:30 – 13:50
15:50 – 19:30*
*Venres ata as 18:30

PERSOAL
Paula

CONTACTO
reprografia.der@udc.es

No servizo de reprografía pódense solicitar fotocopias, encadernacións etc., por parte do profesorado e do alumnado. Igualmente, existe unha máquina fotocopiadora neste andar, de uso directo por parte do estudantado despois da adquisición dunha tarxeta no servizo de reprografía.

Teléfono: 981 167 000 Ext:1613.