Relación provisional de admitidos e excluídos, curso 2020/21, no mestrado de Asesoramento Xurídico Empresarial


Relación provisional de admitidos e excluídos, curso 2020/21, no mestrado de Asesoramento Xurídico Empresarial, do alumnado con títulos universitarios de sistemas educativos alleos ao EEES non homologados ou non declarados equivalentes polo ministerio.

Ver documento