Relación dos cambios de quenda denegados para as materias do segundo cuadrimestre


Ver documento