Programa Mobilidade

Para facilitar a mobilidade internacional de profesores existe unha convocatoria Erasmus, especial para docentes. Consulta aquí as prazas ofertadas para estadías en facultades de dereito de diferentes países europeos.