Prazos: solicitude de cambio de universidade e/ou estudos universitarios e de cambio de universidade e/ou titulación de alumnado con estudos estranxeiros parciais ou con títulos sen homologación para o curso 2020/2021


Ver documento