Aulas nas que se impartirá o Mestrado en Avogacía


O Mestrado impartirase nas seguintes aulas da Facultade de Dereito:
Curso primeiro: Aula “Mestrado en Avogacía”. Primeira planta
Curso segundo: Salón de actos. Planta baixa