Oferta de prácticas


A refinería de Repsol na A Coruña ofrece unha bolsa a media xornada (25h) para a realización de prácticas nos departamentos de Servizos Xurídicos e Relacións Laborais.
Duración: 3 meses, ampliables a outros 3
Destinatarios: estudantes do grao en Dereito
Valorarase estar a estudar o último curso
Dirección de contacto: repsolpetroleocoruna@repsol.com (non adxuntar CV)