Licenciatura en Dereito

Plano de Estudos


O plano de estudos que está vixente na nosa Facultade esta datado en 1953 e organiza a actividade académica nun conxunto de materias -todas troncais e anuais- que o alumnado deberá cursar en cinco anos. 

Código: 612-0 01-00
Centro:612
Plan:0
Sección:01
Especialidade:00

PRIMEIRO CURSO
101 Dereito Romano
102 Dereito Natural
103 Historia do Dereito
105 Dereito Político I

SEGUNDO CURSO
201 Economía Política
202 Dereito Canónico
203 Dereito Civil I
204 Dereito Penal I
205 Dereito Político II

TERCEIRO CURSO
301 Dereito Civil II
302 Dereito Penal II
303 Dereito Administrativo I
304 Dereito Internacional Público
305 Facenda Pública

CUARTO CURSO
401 Dereito Administrativo II
402 Dereito do Traballo
403 Dereito Civil III
404 Dereito Financeiro e Tributario
405 Dereito Procesual I
406 Dereito Mercantil I

QUINTO CURSO
501 Dereito Civil IV
502 Dereito Procesual II
503 Dereito Mercantil II
504 Dereito Internacional Privado
505 Filosofía do Dereito