Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea


O Mestrado Universitario en Estudos da Unión Europea (60 créditos ECTS) é organizado pola Universidade dá Coruña co apoio do Instituto Universitario de Estudos Europeos “Salvador de Madariaga”, ofrece unha formación completa e multidisciplinar sobre as institucións e políticas da Unión Europea.

Durante os seus vinte anos de existencia, esta titulación destacou pola experiencia dos docentes que o imparten, procedentes das mellores universidades españolas e das propias institucións europeas, así como pola rápida inserción laboral das súas egresados nas institucións europeas, na administración pública e nas empresas de consultoría internacional. Ademais, case un terzo do alumnado conseguiu prácticas remuneradas inmediatamente despois de finalizar os seus estudos, grazas ao Programa de prácticas que dispón o Mestrado.

Este Mestrado é recoñecido oficialmente polo Estado español e acreditado ante as axencias nacionais e internacionais competentes en cada caso; este Mestrado tamén habilita para a realización da Tese Doutoral no Programa de Doutoramento nas universidades españolas.

Contacto

Dra. Dña. Carolina Pereira Sáez.
Coordinador/a do estudo

cpereiras@udc.es