¿Que servizos ofrece el C.D.E.?

  • Consulta en sala das coleccións de libros e de publicacións periódicas dispostas en libre acceso.
  • Préstamo semanal dos fondos cuxa política así o permita (a práctica totalidade, con excepcións puntuais como obras de referencia, documentos COM ou diarios oficiais)
  • Difusión selectiva da información.
  • Información sobre a lexislación comunitaria vixente.
  • Información sobre as políticas que leva a cabo a Unión Europea.
  • Acceso a bases de datos comunitarias a través de internet: CELEX, CORDIS, ECLAS, RAPID, EUR-LEX etc.
  • Distribución de publicacións gratuítas da UE
  • Formación de usuarios
  • Apoio ao alumnado do Mestrado en Dereito: Especialidade en Estudos da UE, facilitándolle material complementario para as súas clases, realizando actividades de formación personalizadas, etc