Grupos Departamentais de Calidade do Centro

Estes grupos intra ou interdepartamentais terán como finalidade, polo tanto, o avance na conversión de materias ao sistema ECTS. Representan a opción da Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea respecto da formación permanente do profesorado. Diversas áreas da Facultade de Dereito están implicadas en iniciativas da Universidade da Coruña para o desenvolvemento de novas metodoloxías docentes. Os grupos departamentais de calidade son os seguintes:

 • 612001303 - Dereito administrativo 1
  • Garcia Perez, Marta Maria
  • Pernas Garcia, Juan Jose
  • Dios Vieitez, Maria Victoria
  • Sanz larruga, Francisco Javier
  • Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime Fco.
 • 612001401 - Dereito administrativo 2
  • Garcia Perez, Marta Maria
  • Pernas Garcia, Juan Jose
  • Dios Vieitez, Maria Victoria
  • Sanz larruga, Francisco Javier
  • Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime Fco.
 • 612001202 - Dereito canónico
  • GGarcimartin Montero, Mª del Carmen
  • Moran Garcia, Gloria Maria
  • Mosquera Monelos, Susana Maria
 • 612001501 - Dereito civil 4
  • Busto lago, Jose Manuel
  • Peña Lopez, Fernando
  • Alvarez lata, Natalia
  • Rovira Sueiro, Maria Esther
 • 612001402 - Dereito do traballo
  • Martinez Giron, Jesus
  • Carril Vazquez, Xose Manuel
  • Arufe Varela, Alberto
  • Ron latas, Ricardo Pedro
 • 612001304 - Dereito internacional público
  • Rey Aneiros, Adelaida
  • Rois Madarro, Leticia
  • Sobrino Heredia, Jose Manuel
 • 612001406 - Dereito mercantil 1
  • Garcia Perez, Rafael
  • Fernandez Carballal, Almudena
  • Barrio Garcia, Gonzalo
  • Lopez Suarez, Marcos A.
  • Garcia Cachafeiro, Fernando
 • 612001102 - Dereito natural
  • Cruz Ortiz de landazuri, Luis Maria
  • Vergara lacalle, Oscar
  • Rivas Pala, Pedro
  • Serna Bermudez, Pedro
  • Seoane Rodriguez, Jose Antonio
 • 612001502 - Dereito procesual 2
  • Peña Lopez, Fernando
  • Busto lago, Jose Manuel
  • Perez-Cruz Martin, Agustin Jesus
  • Alvarez lata, Natalia
  • Rovira Sueiro, Maria Esther