Órganos de Dirección

 

DIRECTOR

Profa. Dra. Natalia Álvarez Lata (Profesora Titular de Dereito Civil da UDC)

SECRETARIO

Profa. Dra. Ana María Neira Pena (Profesora de Dereito Procesal da UDC)

CONSELLO CIENTÍFICO INTERNO

Ana Aba Catoira (Profesora Titular de Dereito Constitucional) Pilar Álvarez Barbeito (Profesora Titular de Dereito Financieiro e Tributario) Manuel Areán Lalín (Catedrático de Dereito Mercantil) Alberto Arufe Varela (Catedrático de E.U. de Dereito do Traballo e da Seguridade Social) Domingo Bello Janeiro (Catedrático de Dereito Civil) Miguel Caamaño Anido (Catedrático de Dereito Financieiro e Tributario) José Manuel Calderón Carrero (Catedrático de Dereito Financieiro e Tributario) Juan Cámara Ruiz (Profesor Titular de Dereito Procesal) Ascensión Cambrón Infante (Profesora Titular de Filosofía do Dereito) Xosé Manuel Carril Vázquez (Profesor Titular de Dereito do Traballo e da Seguridade Social) Eduardo Cebreiros Álvarez (Profesor Titular de Historia do Dereito e das Institucións) Patricia Faraldo Cabana (Catedrática de Dereito Penal) Alejandrino Fernández Barreiro (Catedrático de Dereito Romano) Juan Ferreiro Galguera (Catedrático de Dereito Eclesiástico e do Estado) Julio García Camiñas (Catedrático de Dereito Administrativo) Sonia García Vázquez (Profesora Contratada Doutora de Dereito Constitucional) José Luis García-Pita e Lastres (Catedrático de Dereito Mercantil) Eloy Miguel Gayán Rodríguez (Profesor Titular de Dereito Internacional Privado) Jesús Martínez Girón (Catedrático de Dereito do Traballo e de la Seguridade Social) Carlos Martínez-Buján Pérez (Catedrático de Dereito Penal) José Luis Meilán Gil (Catedrático de Dereito Administrativo) Emma Montanos Ferrín (Catedrática de Historia do Dereito e de las Institucións) Gloria Morán García (Catedrática de Dereito Eclesiástico do Estado) José María Pena López (Catedrático de Dereito Civil) Miguel Ángel Pérez Álvarez (Catedrático de Dereito Civil) Agustín Pérez-Cruz Martín (Catedrático de Dereito Procesal) José Antonio Portero Molina (Catedrático de Dereito Constitucional) Adela Rey Aneiros (Profesora Titular de Dereito Internacional Público) Ramón P. Rodríguez Montero (Profesor Titular de Dereito Romano) Jaime F. Rodríguez-Arana Muñoz (Catedrático de Dereito Administrativo) Santiago Roura Gómez (Profesor Titular de Dereito Constitucional) Javier Ruipérez Alamillo (Catedrático de Dereito Constitucional) Ignacio Sánchez Cámara (Catedrático de Filosofía do Dereito) Francisco Javier Sanz Larruga (Catedrático de Dereito Administrativo) José Antonio Seoane Rodríguez (Profesor Titular de Filosofía do Dereito) José Manuel Sobrino Heredia (Catedrático de Dereito Internacional Público) Carlos Suárez-Mira Rodríguez (Profesor Titular de Dereito Penal)

CONSELLO CIENTÍFICO EXTERNO

Victoria Abellán Honrubia (Catedrática de Dereito Internacional Público, Universidade de Barcelona) Francisco J. Andrés Santos (Catedrático de Dereito Romano, Universidade de Valladolid) Alberto Balbontín Retamales (Profesor de Dereito Procesal, Universidade de Valparaíso, Chile) Feliciano Barrios Pintado (Catedrático de Historia do Dereito e as Institucións, Universidade de Castilla-La Mancha) Manlio Bellomo (Catedrático de Historia do Dereito e as Institucións, Università degli Studi di Catania) Jose María Botana Agra (Doctor en Dereito e ex Maxistrado do Tribunal Supremo) Jaime Cabeza Pereiro (Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, Universidade de Vigo) Carmen Calvo Sánchez (Catedrática de Dereito Procesal, Universidade de Salamanca) Juan Ramón Capella Hernández (Catedrático de Filosofía do Dereito, Universidade de Barcelona) Gabriel Casado Ollero (Catedrático de Dereito Financieiro e Tributario, Universidade Complutense de Madrid) Mª Emilia Casas Baamonde (Catedrática de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, Universidade Complutense de Madrid) Orazio Condorelli (Catedrático de Historia do Dereito Canónico, Università degli Studi di Catania) Francisco Cuena Boy (Catedrático de Dereito Romano, Universidade de Cantabria) Robert A. Destro (Catedrático de Dereito Constitucional, Columbis Law School, UA Washington DC) Miguel Domínguez-Berrueta de Juan (Catedrático de Dereito Administrativo, Universidade de Salamanca) Cole Durham (Catedrático de Dereito Comparado, School of Law, Brigham Young University, Utah) José Esteve Pardo (Catedrático de Dereito Administrativo, Universidade de Barcelona) Antonio Fernández de Buján Fernández (Catedrático de Dereito Romano, Universidade Autónoma de Madrid) José Carlos Fernández Rozas (Catedrático de Dereito Internacional Privado, Universidade Complutense de Madrid) Javier Gárate Castro (Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, Universidade de Santiago de Compostela) Vicente Gimeno Sendra (Catedrático de Dereito Procesal, Universidade Nacional de Educación a Distancia) José Manuel González Porras (Catedrático de Dereito Civil, Universidade de Córdoba) François Julien-Laferrière (Profesor de Dereito Público, Universidade Paris-Sud) Agustín Luna Serrano (Catedrático de Dereito Civil da Universidade de Barcelona) Federico Martino (Catedrático de Historia do Dereito, Universtità degli Studi di Messina) Giovanni Nicosia (Catedrático de Dereito Romano, Università degli Studi di Catania) Humberto Nogueira Alcalá (Profesor Titular de Dereito Constitucional, Universidade de Talca, Chile) Andrés Ollero Tassara (Catedrático de Filosofía do Dereito, Universidade Complutense de Madrid) Enrique Orts Berenguer (Catedrático de Dereito Penal, Universidade de Valencia) José Manuel Otero Lastres (Catedrático de Dereito Mercantil, Universidade de Alcalá de Henares) José Pérez de Vargas Muñoz (Catedrático de Dereito Civil, Universidade Rey Juan Carlos) Manuel Pérez González (Catedrático de Dereito Internacional Público, Universidade Complutense de Madrid) Giuseppe Benedetto Portale (Catedrático de Diritto Comerciale, Università Cattolica do Sacro Cuore de Milán) Luis Rodríguez Ennes (Catedrático de Dereito Romano, Universidade de Vigo) Fernando Sánchez Calero (Catedrático de Dereito Mercantil, Universidade Complutense de Madrid) Sixto Sánchez Lorenzo (Catedrático de Dereito Internacional Privado, Universidade de Granada) Javier Tajadura Tejada (Profesor Titular de Dereito Constitucional, Universidade do País Vasco) Klaus Tiedemann (Catedrático de Dereito Penal, Universidade de Friburgo) Juan Vallet de Goytisolo (Académico de número e Presidente de Honor da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación) María del Camino Vidal Fueyo (Profesora Titular de Dereito Constitucional, Universidade de Burgos) Francisco Viola (Catedrático de Filosofía do Dereito, Università degli Studi di Palermo) Tomás Salvador Vives Antón (Catedrático de Dereito Penal, Universidade de Valencia)

CONSELLO DE REDACCIÓN

Óscar Celador Angón (Catedrático de Dereito Eclesiástico do Estado, Universidade Carlos III) Rafael Colina Garea (Profesor Titular de Dereito Civil, Universidade da Coruña) Silvia Díaz Alabart (Catedrática de Dereito Civil, Universidade Complutense de Madrid) Juan Bautista Etcheverry (Profesor de Filosofía do Dereito, Universidade Austral de Argentina) Xulio Ferreiro Baamonde (Profesor Contratado Doutor de Dereito Procesal, Universidade da Coruña) Javier Framiñán Santas (Profesor Contratado Doutor de Dereito Mercantil, Universidade de Santiago de Compostela) Rafael García Pérez (Profesor Contratado Doutor de Dereito Mercantil, Universidade da Coruña) Carmen Garcimartín Montero (Profesora Titular de Dereito Eclesiñstico do Estado, Universidade da Coruña) Macarena Guerrero Lebrón (Profesora Contratada Doutora de Dereito Romano, Universidade Pablo de Olavide de Sevilla) André Lamas Leite (Profesor de Dereito Penal, Universidade de Porto) Fernando Martín Diz (Profesor Titular de Dereito Procesal, Universidade de Salamanca) António Monteiro Fernandes (Catedrático de Dereito do Traballo do ISCTE-IUL de Lisboa) Gabriela Alexandra Oanta (Profesora Axudante Doutora de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais, Universidade da Coruña) Juan José Pernas García (Profesor Titular de Dereito Administrativo, Universidade da Coruña) José Antonio Ramos Vázquez (Profesor de Dereito Penal, Universidade da Coruña) Rosa Rodríguez Martín-Retortillo (Investigadora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, Universidade da Coruña) José Andrés Salgado Fernández (Profesor Asociado de Historia do Dereito e de las Instituciones, Universidade da Coruña) Lourdes Salomón Sancho (Profesora de Dereito Romano, Universitat Oberta de Catalunya) Belén Sánchez Ramos (Profesora Contratada Doutora de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais, Universidade de Vigo) José Joaquín Vara Parra (Profesor Contratado Doutor de Dereito Internacional Privado, Universidade da Coruña) Remedios Zamora Roselló (Profesora de Dereito Administrativo, Universidade de Málaga)