Información para o Profesorado

Este espazo pretende servir de utilidade ao profesorado da nosa facultade, ao facilitar información relativa ao novo marco docente que debemos implantar mediante o sistema ECTS acorde co Espazo Europeo de Ensino Superior. Así mesmo, incorpóranse datos e ligazóns de utilidade para a actividade investigadora.