Fontes Legais Oficiais - Nacionais

Amosar #
Gaceta de Madrid e Boletín Oficial do Estado
Gaceta de Madrid e Boletín Oficial do Estado (este último nome desde o 25 de xullo de 1936), coleccións; é o texto oficial. A consulta das normas máis recentes está dispoñible en internet.
156
Congreso dos Deputados
Para o seguimento da tramitación parlamentaria dos proxectos de lei estatais pódense consultar os enderezos de internet do Congreso dos Deputados e do Senado: http://www.congreso.es e http://www.senado.es
137
Senado
Para o seguimento da tramitación parlamentaria dos proxectos de lei estatais pódense consultar os enderezos de internet do Congreso dos Deputados e do Senado: http://www.congreso.es e http://www.senado.es
167