Solicitud de información

D. Roberto Rodríguez Martínez

Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”
Universidade da Coruña
Casa do Lagar, Campus de Elviña s/n
15071-A Coruña

Tel. (+34) 981 167 000 (ext. 1966)
Fax. (34) 981 167 013
e-mail: iuee@udc.es