Convocatoria para a segunda proba de avaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión de Avogado/a para o ano 2020


Ver documento