Dereito Procesual

Cámara Ruiz, Juan

Extensión1564
E-mail
CategoríaProfesor Titular de Universidade
Depto.Dereito Público
Ferreiro Baamonde, Xulio

· Doutor en Dereito Pola Universidade da Coruña, no Departamento de Dereito Público, dentro do Programa “Cuestións Esenciais do Dereito”, coa tese "A protección da víctima no proceso penal", dirixida polo Prof. Agustín Pérez-Cruz Martín e defendida na Facultade de Dereito o 3 de Maio de 2002. - Participación en Proyectos de investigación. · Participación no Proxecto de Investigación “Transferencia de competencias en materia de Administración de Xustiza. Especial consideración da Comunidad ...
Leer maís...

Extensión1563
E-mail
CategoríaProfesor Contratado Doutor
Depto.Dereito Público
Neira Pena, Ana

Extensión1646

CURRICULUM VITAE ABREVIADO (Agustín-Jesús PEREZ-CRUZ MARTIN)I.- Datos académicos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Graduado en Derecho, por la Universidad de Salamanca, mereciendo el Premio extraordinario de Licenciatura de la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho, por la Universidad de Oviedo. II.- Datos profesionales. Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en la Universidad de Oviedo. Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores ...
Leer maís...

Extensión1561
E-mail
CategoríaCatedrático de Universidade
Depto.Dereito Público

Extensión1566
CategoríaProfesor Asociado
Depto.Dereito Público

Extensión1566
E-mail
CategoríaProfesor Asociado
Depto.Dereito Público