Prazo para solicitar o cambio de quenda curso 2019-20


O prazo para solicitar o cambio de quenda do curso 2019-20 estará aberto dende o luns 17 de febreiro ás 8.30h ata as 14.30h do martes 18 de febreiro deste 2020.

Soamente poderá solicitar o cambio de quenda o alumnado que ampliou a súa matrícula no segundo cuatrimestre ou que se matriculou con anterioridade ao comezo das aulas do primeiro cuatrimestre.

As solicitudes que non se axusten ás devanditas condicións non se admitirán a trámite.

Máis información