Prazo para solicitar o cambio de quenda curso 2019-20


O prazo para solicitar o cambio de quenda do curso 2019-20 estará aberto dende o luns 17 de febreiro ás 8.30h ata as 14.30h do martes 18 de febreiro deste 2020.

Soamente poderá solicitar o cambio de quenda o alumnado que ampliou a súa matrícula no segundo cuatrimestre ou que se matriculou con anterioridade ao comezo das aulas do primeiro cuatrimestre.

As solicitudes que non se axusten ás devanditas condicións non se admitirán a trámite.

Máis información

Primeiro Congreso Internacional: constitución, política e democracia. transición e retos no século XXI


A área de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña, a Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., o Colegio Mexiquense A.C., o Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – sección Francia, a Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Chihuahua, a Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Colima, a Facultade de Dereito da Universidade Autónoma do Estado de México por medio da Rede de Estudos Iberoamericanos dos Procesos Democráticos no Estado Constitucional, a Universidade San Martín de Colombia e o Instituto de Procesos Democráticos no Estado Constitucional, convocan o Primeiro Congreso Internacional: “Constitución, política e democracia. Transición e retos no século XXI”, a celebrarse os días 25, 26 e 27 de marzo do 2020, na cidade da Coruña, España.

Suplemento europeo ao título (SET)


O alumnado que rematou os seus estudos de Grao en Dereito no ano 2015, 2016, 2017 e 2018 pode pasar a recoller na administración da Facultade o Suplemento Europeo ao Título (SET) presentando o DNI en vigor.