Aulas e Dependencias da Facultade

A Facultade de Dereito conta con unha planta baixa e tres pisos como se observa nos planos adxuntos.

A planta baixa conta cos servizos xerais: biblioteca, administración, decanato, cafetaría, Salón de Actos, conserxaría, fotocopiadora, etc.

Na primeira planta ubicanse as aulas de pequena capacidade así como a sala de profesores, Aula net, Aula Aranzadi e o Centro de Documentación Europea.

Na segunda planta atopase o resto de aulas, de diferentes tamaños. Tamén se atopan as zonas habilitadas para o traballo en grupos.

Na terceira planta ubicanse os despachos dos profesores da Facultade divididos por áreas de coñecemento.

Planta Baixa

plantaBaja

Planta Primera

plantaPrimera1

Planta Segunda

plantaSegunda1

Planta Terceira

plantaTercera