Asociacións de Estudantes

 

Na Facultade de Dereito existen varias asociacións de estudantes, algúns de cuxos membros se integran nos órganos de goberno do centro e dos departamentos. A súa actividade de representación nestes ámbitos xoga un papel destacado no funcionamento da Facultade. Na actualidade desenvolven o seu traballo GADED, IESGA, CAF e ELSA. Os seus locais áchanse no andar baixo. Estas asociacións realizan actividades durante todo o curso académico, a que se lles dá a oportuna publicidade. Para máis información: